crazy

شب را دوست دارم ! چون دیگه کسی از کوچه

پس کوچه های شهرم نمی گذرد تا سرگردانی

مرا ببیند ،چون انتها را نمی بینم تا برای رسیدن

به آن اشتیاقی نداشته باشم .

 شب را دوست دارم !چون دیگر هیچ عابری از

دور اشک های یخ زده ام را درگوشه ی چشمان

بی فروغم نمی بیند .

شب را خیلی دوست دارم ! چرا که اولین بار تو

را در شب یافتم .

از شب می ترسم ! آخه تو رو در شب از دست

دادم.

از شب متنفرم ! به اندازه ی تمام عشق های

دروغین................

با آفتاب قهرم ! چرا شب به دیدارم نمیاید؟؟؟؟!!!

/ 1138 نظر / 34 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سعید

[گل][گل][گل]

سعید

[گل][گل][گل]

سعید

[گل][گل][گل]

سعید

[گل][گل][گل]

tina

همیشه درقلب منی.****** ILOVE YOU

tina

همیشه درقلب منی.****** ILOVE YOU

tina

همیشه درقلب منی.****** ILOVE YOU

tina

همیشه درقلب منی.****** ILOVE YOU

tina

[خجالت][ابرو] ilove you [چشمک][گل]

tina

[شیطان]می خواستم بگم فردا وقت کردی به منم سر بزن[تلفن]