بر ساحل غم گام برمی دارم

بر ماسه هایی که گرمای محبتش پاهایم را می سوزاند

 زیر آسمانی که گاه اشک هایش را بر سرم می ریخت

 با نسیمی که با امواج می رقصید

 آواز دل انگیز زندگی تکرار می شود

برای خود می دوم تا به همه بگویم آنچه را که یافتم

در کنار رد پای من و این سرودیست برای زندگی سرور بار

سرود دریا سرود آسمان یا سرود من

این ساز زندگیست و باید نواخت این نوا را

/ 1 نظر / 14 بازدید
محمد

سلااااااااام من همیشه بهت سر میزنم ولی تو اصلا نمیای چرا؟؟