پسرک عاشق یا دخترک عاشق؟

پسرک نابینا عاشق دخترکی شده بود

که او را ندیده بود

پسرک به دخترک می گفت

 آنقدر دوستت دارم که اگه بگی بمیر می میرم

و دخترک همیشه با لبخندی پاسخ او را می داد

لبخندی که او هرگز نمی دید

تا اینکه شخصی پیدا شدوچشمهایش را به پسرک داد

و پسرک بیناییش را به دست آورد

پسرک که حالا بیناییش را به دست آورده بود

با دخترکی که عاشقش بود قرار ملاقات گذاشت

او از اینکه می خواست معشوقش را ببیند خیلی خوشحال بود

و لحظه شماری میکرد

ولی وقتی دخترک را دید خون در بدنش منجمد شد

زیرا دخترک نابینا بود...

پسرک عاشق با بی رحمی وبی معرفتی به دخترک گفت:

تو نابینایی و من نمی توانم عاشق کسی باشم که نابیناست

دخترک هیچ نگفت وباز بایک لبخندپاسخ او را داد

ولی اینبار با لبخندی که پسرک می دید!!!

دخترک مسیرش را کج کرد وراه خانه را در پیش گرفت...

هنوز چند متری از پسرک دور نشده بود

برگشت و نیم نگاهی به پسرک کرد و گفت:

فقط مواظب چشمام باش

 

(راستی پسرک عاشق بود یا دخترک؟)

نظر یادتون نره

/ 3 نظر / 12 بازدید