هرچی می خوای بگو

گفتم نرو پرپر می شم

گفتی می خوام رها باشم

گفتم آخه عاشق شدم

گفتی می خوام تنها باشم

گفتم دلم

گفتی بسوز...

گفتم پس عمرم چی می شه

گفتی تموم شد شب و روز

گفتم آخه داغون می شم

گفتی به من خوش می گذره

گفتم بیا چشمام تویی

گفتی آخه کی می خره؟

گفتم منو جنس می بینی؟

گفتی آره بی قیمتی

گفتم یه روز کسی بودم،با من نکن بی حرمتی

گفتم صدام میمیره باز

گفتی با درد بسوز و بساز

گفتم حالا که پیر شدم

گفتی که از تو سیر شدم

گفتم تمنا می کنم

گفتی می خوام خردت کنم

گفتم بیا بشکن تنو

گفتی فراموش کن منو

/ 0 نظر / 14 بازدید