تو رفتی من نیز می روم

من از خدا خواستم تا نغمه های عشق مرا به گوش تو برساند

تا لبخند مرا هرگز فراموش نکنی

که ببینی که سایه ام به دنبالت است

تا هرگز مپنداری که تنهایی

ولی اکنون تو رفته ای و من هم خواهم رفت

فرق رفتن تو با من این است که من شاهد رفتن تو هستم

/ 1 نظر / 11 بازدید
محمد

گفتمش آغاز درد عشق چیست؟.... گفت آغازش سراسر بندگیست.... گفتمش پایان آن را هم بگو.... گفت پایان همه شرمندگیست.... گفتمش درمان دردم را بگو.... گفت درمانی ندارد بی دواست.... گفتمش یک اندکی تسکین آن.... گفت تسکینش همه سوز و فنا ست