مهره ی سوخته

یه بازی بود یه بازی که توش یه مهره بود تنها

اون بود که میتونست بازی رو تموم کنه برد و

باخت هم دست خودش بود!نباید قوانین بازی رو

فراموش میکرد.

قوانین بازی این بود :انتقام بازیچه شدنشو

میگرفت!باید میبرد برای باختن زندگیش بهای

سنگینی پرداخته بود!پس باید برنده میشد.....

عروسک قصه ی ما هیچی نبود جز یه عروسک

عروسک زنده هست عروسک زندگی میکنه

عروسک میخنده ...میخنده و میخنده ولی گریه

نمیکنه عروسک احساس نداره

عروسک..عروسک...عروسک...عروسک از تکرار

خودش هم خسته نمیشه ....عروسک پر از

پوچیه عروسک بازی رو دوست داره عروسک

حتی آدم بازی هم بلده ...عروسک می خنده..

فقط می خنده!!!!عروسک یه عروسک بیش

نیست.

وقتی از بالا می ریخت رو سرش احساس

سبکی می کرد قطره هایی که به سرعت از

روی دست و بدنش پایین می ریخت اونو یاد

زندگیش مینداخت یاد روزایی که با چه سرعتی

گذشتن و اون هنوز تو کف گذر لحظه هاش

هست خاطرات به سرعت تو ذهنش مرور میشد

(روزی که به دنیا اومد روزی که همه دورش

جمع شده بودن و با لبخندهاشون می فهموندن

که این دنیایی که اومده خیلی تاریک و کثیفه

ولی اون فقط گریه می کرد و در انتظار آغوش

مادرش بود مگه اون از دنیای بزرگا چی حالیش

بود )

سرشو بالا گرفت اما فشار آب نمی ذاشت

چشماشو باز کنه قطره ها پشت سر هم روی

زمین می ریخت انگار با رسیدن هر قطره به

زمین یکی از خاطرهاش محو میشدچشماشو

بست (اگه دختر خوبی باشی یه عروسک

خوشگل دیگه واست میخرم ولی اون عروسک

دوست نداشت با این که دختر بود ولی عاشق

ماشین و تفنگ بازی بود ،نه .... عروسک نمی

خوام بهم یه ماشین گنده بخر،مادرش خیلی

مهربونه مثل فرشته هاست فقط دو تا بال کم

داشت تا بشه یه فرشته واقعی)

آب گرم شد چقدر از این بخارها بی زار بود

(کسی به من چیزی نگفته فقط میخوام از

پیشم بری ازت بدم میاد ،داشت با نفرت به

اولین عشقش یه چیزی میگفت،من نمیتونم با

تو باشم پسر جون چرا نمی فهمی خواهش

میکنم دیگه مزاحم نشو خوب شناختمت همین

بسه حالا از جلوی چشام دور شو......)

آب خیلی داغ بود بدنش می سوخت (M.Jشما؟

پری :ببخشید آقا مثل اینکه اشتباه گرفتم ؟M.J

:من مهندس کامپوترم رشته ی شما چیه

؟رشته ی من ........هست چطور مگه ؟.....)

ااااااااااااااه چرا این آب قطع شد ؟ (جرات نداشت

به تیغ نگاه کنه یه فکر دیگه به سرش زد قرص

ولی نه تیغ خیلی بهتر بود آخه قرص فقط حس

ترحم آدمکهای اطرافشو تحریک میکرد باید یه

جوری خاطراتشو با قطره های بی گناه آب پاک

می کرد .....همه رو باید میریخت دور... سهم

این خاطره ها همینه!!!!!)

آب سرده ......اما هر چی باشه پری و

خاطراتشو میشوره و پاک میکنه ...میبره

( دوستت دارم من تا حالا اینو به هیچ دختری

نگفتم تر جیح داد و اون لحظه سکوت کرد

نسبت به عشقش به پسرک مردد بود بعد از

مدتی سکوت

پری :منم دوستت دارم

M.J

:بابا بی خیال راستی من می خوام ازدواج کنم

رفتم خواستگاری.....ولی با.....ازدواج کردم پری

امیدوار بود.... حداقل از این همه دروغی که

گفته بود هنگ کنه مگه پری ازش چی می

خواست به جز اینکه پسرک کمی باهاش رو

راست باشه) زندگیش مرده بود مثل این

 قطره ها سرد بود

/ 277 نظر / 31 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سام

_____________%% _______________%% ______________%%% _____________%%%%% ____________%%%%%% _____________%%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%%__%% _____________%%%__%__% _____________%%%___%__% _____________%%%___%___% _____________%%%___%___% _______%%____%%%__%____% ______%__%__%%%%%%____%% ______%___%%_____%____%% _______%____%%%%%____%% ________%____سلام_______%% _________%_________%% _________%%__ من _%% ________%%_________%%% _______%%___ آپم ___%%% ______%%______________%% _____%%_____ ___________%% _____%%_________________%% _____%%%بیا پیشم عزیز_____%% ______%%_______________%%% _______%%%____________%%% _________%%%%________%%% ___________%%%%%%%%%

سام طاهری

دوست داشتن از عشق بر تر است و من هرگز خود را تا سطح بلند ترین قله های عشق های بلند پایین نخواهم اورد. سلام نسیم جان مشکلی پیش امده که چند مد ته کم پیدایی[چشمک]

سام طاهری

_________________________$$$$$$$_______________$$____ ________________________$$$$$$$$$$___________$$$$$___ ________________________$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$__ _________________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$___ __________________________$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__ _____________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___ ___________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___ _________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____ ________________$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____ ______________$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$____ _____________$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$_____ ___________$$$$$$_$$$$$$$$__$$$$$$$___$$$$_____ __________$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$$____$$$_____ _________$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$___$$$____ _______ $$$$____________$$$$$$$$$$$$$$___$$$____ ______$$$_________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$___ ___$$$$$$___________________$$$$$$$

سام طاهری

_________________________$$$$$$$_______________$$____ ________________________$$$$$$$$$$___________$$$$$___ ________________________$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$__ _________________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$___ __________________________$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__ _____________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___ ___________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___ _________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____ ________________$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____ ______________$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$____ _____________$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$_____ ___________$$$$$$_$$$$$$$$__$$$$$$$___$$$$_____ __________$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$$____$$$_____ _________$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$___$$$____ _______ $$$$____________$$$$$$$$$$$$$$___$$$____ ______$$$_________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$___ ___$$$$$$___________________$$$$$$$

سام طاهری

_________________________$$$$$$$_______________$$____ ________________________$$$$$$$$$$___________$$$$$___ ________________________$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$__ _________________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$___ __________________________$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__ _____________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___ ___________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___ _________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____ ________________$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____ ______________$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$____ _____________$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$_____ ___________$$$$$$_$$$$$$$$__$$$$$$$___$$$$_____ __________$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$$____$$$_____ _________$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$___$$$____ _______ $$$$____________$$$$$$$$$$$$$$___$$$____ ______$$$_________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$___ ___$$$$$$___________________$$$$$$$

سام طاهری

_________________________$$$$$$$_______________$$____ ________________________$$$$$$$$$$___________$$$$$___ ________________________$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$__ _________________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$___ __________________________$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__ _____________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___ ___________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___ _________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____ ________________$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____ ______________$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$____ _____________$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$_____ ___________$$$$$$_$$$$$$$$__$$$$$$$___$$$$_____ __________$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$$____$$$_____ _________$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$___$$$____ _______ $$$$____________$$$$$$$$$$$$$$___$$$____ ______$$$_________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$___ ___$$$$$$___________________$$$$$$$

سام طاهری

_________________________$$$$$$$_______________$$____ ________________________$$$$$$$$$$___________$$$$$___ ________________________$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$__ _________________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$___ __________________________$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__ _____________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___ ___________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___ _________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____ ________________$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____ ______________$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$____ _____________$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$_____ ___________$$$$$$_$$$$$$$$__$$$$$$$___$$$$_____ __________$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$$____$$$_____ _________$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$___$$$____ _______ $$$$____________$$$$$$$$$$$$$$___$$$____ ______$$$_________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$___ ___$$$$$$___________________$$$$$$$

سام طاهری

_________________________$$$$$$$_______________$$____ ________________________$$$$$$$$$$___________$$$$$___ ________________________$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$__ _________________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$___ __________________________$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__ _____________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___ ___________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___ _________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____ ________________$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____ ______________$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$____ _____________$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$_____ ___________$$$$$$_$$$$$$$$__$$$$$$$___$$$$_____ __________$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$$____$$$_____ _________$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$___$$$____ _______ $$$$____________$$$$$$$$$$$$$$___$$$____ ______$$$_________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$___ ___$$$$$$___________________$$$$$$$

سام طاهری

_________________________$$$$$$$_______________$$____ ________________________$$$$$$$$$$___________$$$$$___ ________________________$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$__ _________________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$___ __________________________$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__ _____________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___ ___________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___ _________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____ ________________$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____ ______________$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$____ _____________$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$_____ ___________$$$$$$_$$$$$$$$__$$$$$$$___$$$$_____ __________$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$$____$$$_____ _________$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$___$$$____ _______ $$$$____________$$$$$$$$$$$$$$___$$$____ ______$$$_________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$___ ___$$$$$$___________________$$$$$$$

arezoo

سلام قشنگه ....[گل]