زندگی یعنی.......

از عاشقی پرسیدم زندگی چیست،گفت:

زندگی گل رزی است به نام مرگ

آیینه شگفتی است به نام عشق

مروارید غلتانی است به نام فریاد

غروب دلتنگی است به نام مرگ

زندگی مجذور آیینه است

زندگی به توان ابدیت است

زندگی هندسه ی ساده و یکسان نفس است

/ 2 نظر / 12 بازدید
پانی

سلام وبلاگ قشنگی داری به وبلاگ من هم سربزن نظر یادت نرود

محسن

[قلب][قلب][قلب][قلب] [ماچ] [قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب] [قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [قلب] [قلب] [قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]